Facebook Instagram

REGULAMIN ZAKUPÓW www.senelle.pl obowiązuje od 25.05.2018 r.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z regulaminem, ponieważ jego treść obowiązuje obie strony w chwili założenia konta w sklepie www.senelle.pl

Sklep internetowy, dostępny w domenie www.senelle.pl, prowadzony jest przez producenta kosmetyków naturalnych Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski z siedzibą w Opolu, przy ul. Technologicznej 2, posiadającego NIP: 7542985680, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: biuro@senelle.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Przeglądanie towarów w sklepie internetowym www.senelle.pl jest możliwe bez uprzedniego logowania się, jednak dokonanie zakupów wymaga rejestracji.
 3. Klienci mogą korzystać ze strony www.senelle.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w www.senelle.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na www.senelle.pl  ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 4. W celu utworzenia Konta w sklepie www.senelle.pl   należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski, na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Wszystkie produkty dostępne na stronie www.senelle.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.senelle.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale firm kurierskich. Klient ponosi koszty dostawy.
 8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski dotycząca zakupu danego produktu na stronie www.senelle.pl  ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.
 9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony na stronie www.senelle.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:

Płatność przelewem - po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje e-mail z numerem rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Płatność przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy24.

10. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas realizacji zamówienia, skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

II. Zwroty

 1. Towar oferowany w sklepie internetowym www.senelle.pl można zwrócić w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych wraz z oryginalnym opakowaniem i innymi elementami, które posiadał w momencie sprzedaży.
 2. Należy najpierw poinformować Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski o chęci zwrotu produktu na adres biuro@senelle.pl
 3. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży oraz ewentualnie numer konta bankowego w przypadku zwrotu pieniędzy, a nie wymiany towaru.
 4. Koszty zwrotu towaru do firmy Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski ponosi kupujący.
 5. Towar, którego zwrot/wymiana nie zostanie uznana (odesłanie po upływie wymaganego terminu, nie zawierająca rachunku, pisma reklamacyjnego, bez oryginalnego opakowania, używany, itp.) będzie odesłany na koszt klienta.

III. Reklamacje

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, należy kierować na adres: Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski ul. Technologiczna 2 45-839 Opole. Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego odnośnie rękojmi.
 3. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), informuje się, iż administratorem i odbiorcą danych osobowych w sklepie internetowym www.senelle.pl jest Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski.
 2. Dane osobowe Klienta są  przetwarzane w celu należytego wykonania Umowy na podstawie  art. 6 ust 1 pkt b RODO.
 3. Poprzez zawarcie umowy sprzedaży, Klient wyraża zgodę na przesłanie jego danych kurierowi przez administratora danych, celem wykonania zamówienia, z zachowaniem środków bezpieczeństwa wynikających z RODO.
 4. Poprzez zawarcie umowy sprzedaży, Klient wyraża zgodę na przesłanie danych jego przelewu administratorowi oraz danych osobowych kurierowi, celem wykonania zamówienia - z zachowaniem środków bezpieczeństwa wynikających z RODO.
 5. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że jest to niezbędne dla należytego wykonania Umowy.
 6. Klient może w każdym czasie uzyskać kopię przekazywanych danych osobowych lub obecnych w systemie administratora danych.
 7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane w siedzibie Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski oraz jego wewnętrznym systemie teleinformatycznym aż do momentu likwidacji konta na witrynie www.senelle.pl
 8. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 9. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i kontynuacji prowadzenia konta w witrynie internetowej www.senelle.pl. Klient jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie odstąpienie przez Senelle od prowadzenia konta lub umowy sprzedaży, ze wszelkimi skutkami po stronie Klienta wynikającymi z Regulaminu, z uwagi na brak możliwości zagwarantowania Klientowi należytego wykonywania postanowień umownych.
 11. Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym www.senelle.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji. Adres e-mail będzie przetwarzany przez firmę Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski w celu przekazania ankiety.
 12. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski, dotyczących go, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

V. Postanowienia końcowe

 1. Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Klientem a firmą Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Polityka prywatności

Kliknięcie oznacza zaakceptowanie warunków

Na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty powiązane z Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą serwować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych.

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi usługi oferowane przez Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane na koncie czy w innej usłudze oferowanej na witrynie www.senelle.pl. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:


Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. W przypadku, gdy zakładasz u nas konto, to umowa o dostarczenie tego konta upoważnia nas do przetwarzania danych niezbędnych do jego zapewnienia (np. danych podanych przez Ciebie w profilu tego konta). Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) .

Twoja dobrowolna zgoda jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie (czyli Zaufani Partnerzy, o których mowa powyżej).

Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Administratorzy

Administratoram Twoich danych osobowych będzie Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski a podmiotami przetwarzającymi także nasi Zaufani Partnerzy, czyli firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy głównie w zakresie logistycznym, marketingowym czy pośrednictwa płatności. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i zdecydować, którym z nich chcesz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

Przekazywanie danych

Twoje dane będzie przetwarzać Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski i Zaufani Partnerzy, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski lub Zaufanego Partnera. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z wykonawcą lub usługodawcą. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookies, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą serwować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez administratora danych i Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron i aplikacji internetowych dostarczanych przez w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez administratora i Zaufanych Partnerów możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź na stronę” lub zamykając to okno. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub w ograniczyć jej zakres prosimy o kliknięcie w „Ustawienia zaawansowane”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz także edytować Twoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w ustawienia zaawansowane lub wysyłają wiadomość do administratora danych. Informujemy jednocześnie, iż administrator danych w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzać będą Twoje dane we własnych celach marketingowych opisanych szczegółowo powyżej w oparciu o ich prawnie uzasadniony interes, jako administratora.