Polityki prywatności

 

Polityka prywatności serwisu www.senelle.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług www.senelle.pl poprzez Serwis.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski z siedzibą w Opolu, 45-839 przy ul. Technologicznej 2, posiadającego NIP: 7542985680,

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) właściwą przedmiotowo ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

 1. Serwis zbiera tylko informacje dobrowolnie podane przez użytkownika i niezbędne do wykonania Umowy.
 2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub zakupu.
 3. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną pod żadnym pozorem sprzedane ani udostępnione osobom trzecim bez zgody Klienta ani przekazane do państwa trzeciego.
 4. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji danych, wypowiedzenia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, prawo żądania usunięcia danych oraz prawo do bycia zapomnianym po zakończeniu procesu przetwarzania.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, ze względu na rozwój technologii internetowej lub ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 6. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.senelle.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, licencje oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 7. Punkt IV. Regulaminu Senelle Cosmetics jest również właściwy w polityce prywatności www.senelle.pl.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności lub wycofania zgody oraz monitorowania procesu przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy: biuro@senelle.pl.